Archive for Peak oil

Peak oil

Joni skriver:

Peak oil är något som jag har funderat ett tag på. Det handlar helt enkelt om den tidpunkt när oljeproduktionen inte längre kan öka. Ända sedan vi började borra efter olja har oljeproduktionen ökat stadigt, i princip i takt med att efterfrågan har ökat. Att vi kommer att nå en topp på oljeproduktionen är oemotsägligt, eftersom oljan är en ändlig resurs. Frågan är när vi kommer att nå oljetoppen.

Det finns en hel del som tyder på att vi redan har nått oljetoppen. En av världens främsta forskare inom området är Kjell Aleklett, och i ett inlägg på hans blogg (läsvärt inlägg, missa inte) hittar man denna graf:

Global oljeproduktion 2001 – 2010 (graf från Kjell Alekletts blogg)

Som man ser så har inte oljeproduktionen ökat sedan 2004, detta trots att oljepriset har rusat under denna tid. Vi har alltså haft en oljeplatå under hela denna tid. Eftersom i princip hela vår ekonomi är oljebaserad, så förklarar detta mycket av de ekonomiska problem som världen har haft de senaste åren. Eftersom vi inte längre har tillgång till en ökad mängd billig energi, men ekonomin kräver konstant tillväxt så har stater, företag och privatpersoner istället lånat pengar för att få fart på tillväxten. Detta straffar sig nu med bl.a. eurokris och ökande statsskuld i USA. Vi i Sverige är inte förskonade, här är det istället privatpersoner som har lånat istället för staten, något som till och med riksbanken har erkänt nu.

Vad får då peak oil för konsekvenser? Jag medger villigt att jag inte är någon expert på det området, men att det är stora konsekvenser är inte svårt att föreställa sig. Allt är nästan beroende av olja idag. Flyg, vägtransporter, elproduktion och matproduktion är alla i stor utsträckning oljeberoende. Hela den globala ekonomi som vi har byggt upp under förra århundradet kommer alltså att behöva monteras ner allt eftersom.

Jag tror inte att det nödvändigtvis behöver innebära en katastrof, men det kräver att vi blir medvetna om problemet och börjar jobba proaktivt. Inom politiken pratas det aldrig om detta problemet, utan tvärt om så ligger all fokus på att få upp BNP och tillväxt till nya höjder. Det är vårt ansvar att känna till problemet och trycka på för att det ska tas upp på dagordningen. Börjar vi en omställning till en annan ekonomi nu istället för att vänta tills vi får ännu större problem så blir det oändligt mycket lättare att få ordning på samhället.

Det var därför en glad nyhet när P3 faktiskt bjöd in Kjell Aleklett till morgonpasset för att prata om detta. Lyssna gärna på det, jag har för mig att det börjar ca en timme in i programmet:

Morgonpasset 2012-11-08

Annonser

Comments (1) »

Obamarama!

Joni skriver:

Nu har man vaknat upp till ett valresultat i USA. Min övergripande känsla är att det är i princip enbart positiva, om inte lyriska röster som hörs i vårt land om Obamas seger. Jag kan hålla med om att han antagligen är det bästa valet om man nu måste välja mellan honom och Romney. Det jag dock irriterar mig på ganska mycket är att i media så problematiseras detta nästan inte överhuvudtaget. Att Obama är det bättre valet betyder nödvändigtvis inte att det är ett bra val.

Det finns några andra alternativ om man gräver lite i USA. Självklart var de helt chanslösa i årets val (och alla tidigare). Hela systemet är uppbyggt för att enbart tillåta två partier, och självklart cementeras detta av dessa partier för att ingen annan ska ha chansen att bryta sig in.

T.ex. arresterades Green Party’s presidentkandidat Jill Stein när hon försökte ta sig in på en presidentkandidatdebatt. Vilka sitter i kommittén som avgör vilka som får komma in? Republikaner och demokrater så klart.

Jill Stein var också inblandad i en annan händelse som visar på att något är sjukt i USA: Hon blev arresterad för att ha gett mat till demonstranter som protesterade mot ett pipelinebygge. Ett bygge som för övrigt är ivrigt påhejat av Obama trots dess minst sagt tveksamma konsekvenser för miljön.

Som sagt så är Obama möjligtvis det mindre dåliga alternativet, men det förändrar inte det faktum att USA under hans tid blivit belånat upp över öronen och sannolikt kommer att krascha rejält. Det kan ju i och för sig få stopp på USA’s skenande koldioxidutsläpp, som bara har ökat de senaste fyra åren.

Nej tack, gärna en mer nyanserad debatt där man trycker mer på problemen med både USA’s elektorssystem som gör det omöjligt för andra partier att ta sig fram, och att Obama inte är ett helgon bara för att Romney inte direkt framkallar kärlekskänslor. Eller är det bara möjligt att sälja sagor i dagsläget, och sagor måste ju ha en god hjälte och en ond skurk? Några gråskalor kan inte finnas, och absolut inte åt det mörkare hållet.

Comments (1) »

Att växa är bra, eller?

Nu får väl jag göra min premiär här på bloggen också.

En av anledningarna till att vi har valt att leva på det sättet som vi gör är som lite av en protest och motaktion mot tillväxthysterin som präglar samhället idag. För att förtydliga lite vad jag menar med tillväxt är så är det alltså ekonomisk/BNP-tillväxt jag menar.

Men vad innebär då tillväxt? Enkelt uttryckt är det att BNP ska öka med en viss procentsats varje år. Det brukar pratas om att ca 2-3% är ett lämpligt mål. Det är alltså ett ganska tydligt uttalat politiskt mål att vi ska ha så kallad ”konstant” tillväxt, detta hör man ganska ofta när ekonomer och politiker uttalar sig.

Anledningen att jag är tveksam till uttrycket ”konstant tillväxt” är att det är missvisande. Att ha en ökning på 2% varje år är per definition en exponentiell ökning.

”The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function.” – Albert Bartlett

En exponentiell ökninga innebär att även om man börjar på ett litet värde kommer man till slut att öka i mycket hög takt, och det är den förändringen som Bartlett refererar till i citatet.

Exponentialkurva

 Men vad är då problemet med att ekonomin växer i hög takt? Det som är besvärande är att all typ av ekonomisk aktivitet i slutändan innebär användning av energi och råvaror. Energi och råvaror vet vi att vi har begränsade mängder av. Det innebär alltså att till slut kommer vi att slå i ett tak, och inte kunna ha den tillväxt vi är vana vid, och på vägen dit har vi påfrestat vårt ekosystem i mycket stor utsträckning.

Det finns flera saker som gör det olämpligt att fortsätta med vårt nuvarande mål med ekonomiskt tillväxt:

  • Miljöpåverkan: Som det ser ut i dagsläget har nästan all ekonomiskt aktivitet en miljöpåverkan. Växthusgaser, giftutsläpp, skogsskövling m.m.. Fortsätter vi i den takt vi gör kommer också denna påverkan att öka i mycket hög takt.
  • Energibrist/Peak oil: I princip all ekonomisk aktivitet kräver i slutändan energi. En mycket stor del av vår energi kommer från olja. Att oljan är begränsad vet vi, det är mer osäkert exakt hur mycket som finns. Dock finns det starka tecken på att vi börjar nå peak oil, d.v.s. den tidpunkt när vi inte kan få fram mer olja per år än året innan (vilket är ett paradigmskifte, vi har ända sedan olja börjat pumpas upp ökat från år till år, i exponentiell takt). Detta är något som kommer att strypa vår ekonomi och förhindra tillväxt. Har vi ett system som kräver tillväxt så blir det uppenbarligen ett problem. Exakt vilka konsekvenser det skulle kunna få är nog svårt att säga, men att gömma huvudet i sanden och inte låtsas om problemet hjälper inte.
  • Råvarubrist: Förutom olja och energi används också mycket råvaror. Alla dessa är också begränsade och kommer att ta slut någon gång. T.ex. kan en brist på fosfor göra det mycket svårare att odla mat med dagens industrialiserade jordbruk.

Det finns egentligen mycket mer att säga om tillväxt, peak oil och industrialiserat jordbruk, men det får komma senare. Är man nyfiken finns det en del att läsa här:

http://physics.ucsd.edu/do-the-math/post-index/

http://aleklett.wordpress.com/

http://www.steg3.se/

 

Vad har då detta med våra val om hur vi ska leva att göra? Lite kort kan man säga att vi försöker att inte hänga med i konsumismhysterin. Vi odlar egen mat, bor i ett billigt hus, jobbar inte heltid, har ingen tv, värmer med ved etc. Helt enkelt försöker göra det vi kan, på så många sätt som möjligt.

Skrivet av: Joni

Comments (3) »