Archive for Tillväxt

Köttkonsumtion

Jag har varit köttätare hela mitt liv, det var nyligen som jag bestämde mig för att bli vegetarian och sedan vegan. Det är av olika anledningar, mest av etiska skäl men också för att köttproduktionen innebär en exploatering på miljön och släpper ut enorma mängder miljögifter.

Här kan ni läsa en bra artikel som sammanfattar det hela:

”Vi äter idag mer kött än någonsin, totalt har konsumtionen femdubblats sedan 1950-talet. Enligt FN-rapporten Livestock’s Long Shadow kommer den globala köttproduktionen uppskattningsvis att mer än fördubblas från 229 miljoner ton åren 1999/2001 till 465 miljoner ton till år 2050.” – http://www.newsmill.se/artikel/2009/04/03/stoppa-sv-lten-t-mindre-k-tt

De finns de som säger att det visst går att få ihop köttproduktion med miljövänlighet. De säger att genom att låta djuren beta på marker som ändå inte kan användas till matproduktion kan vi bibehålla vår köttkonsumtion så som den ser ut idag utan att ta odlingsbar mark i anspråk för att odla mat till djuren (en stor del av jordens odlingsbara mark används till att odla mat till köttdjur). Vi behöver inte heller förgifta miljön eftersom bete som växer på dessa marker växer helt naturligt och är så klart ekologiskt utan utsläpp av konstgödsel och gifter. Exempel som ges är ängsmark och annan vildmark såsom den amerikanska prärien. Dessa marker kan inte användas till att odla mat på men de är bra betesmarker. Win Win säger många.

Jag håller dock inte med.

För mig handlar inte ”miljövänlighet” om att enbart ta bort gifter och dra ner på CO2-utsläppen och andra giftiga gaser. För mig handlar det om att bevara den lilla orörda natur vi har kvar, jag har även en önskan att vi tar tillbaka den exploaterade mark som har tagits i bruk av människans överkonsumtion och restaurera det och göra det till nationalparker, återställa vildmarker.

Om vi skulle använda prärien och andra vildmarker som inte går att odla på till att hålla våra köttdjur i bete kommer detta resultera i en exploatering. Det naturliga kretsloppet som råder där kommer inte att kunna fortgå. Jag vill att mina barn och barnbarn ska kunna ta del av den orörda vildmarkerna, därför är jag för att människan ska ändra sin livsstil.

Det finns inte så mycket orörd mark kvar i världen idag. Om vi får mer vildmark genom att inte äta kött och mejeriprodukter 3 ggr/dag, 7 dagar/vecka tycker jag att det är ett litet pris att betala. Jag menar inte att alla ska bli veganer. Jag önskar bara att människan kunde dra ner på kött och mejerikonsumtionen. Äta veganskt 1-2 dagar/vecka. Försöka göra grytor och buljong (som man gjorde på 50-talet) istället för stora köttbitar på varje tallrik. Det finns jättegoda alternativ. Jag tror att om vi minskade vår köttkonsumtion så skulle mer räcka för alla och man skulle slippa exploaterbara jorden ännu mer och kanske att vi i framtiden kan restaurera delar av jorden som har gått till ineffektiv användning vid djurmat/matproduktion.

Det finns dock teorier om att i extremt torra redan exploaterade marker (bland annat i Nordafrika) så är betesdjur det bästa sättet att få marken att gro igen. Det är en intressant teori och jag kan köpa det. Vi kan kanske i framtiden flytta vår köttproduktion till dessa delar av världen, men detta innebär att vi fortfarande måste dra ner på vår köttkonsumtion. Det är så när det gäller allt som har med tillväxt att göra, trots att efterfrågan ökar så har vi bara en jord.

Här kan ni se föreläsningen om betande djur på torrmarker:

Annonser

Comments (13) »

Denna eviga tillväxt

Joni skriver:

Det verkar faktiskt som att det finns en sak som binder ihop väldigt många av de problem som jag upplever finns i både Sverige och världen idag: strävan efter ekonomiskt tillväxt. Jag blev påmind av detta när jag läste denna utmärkta krönika av Andreas Cervenka

Ett exempel är det finns angivet som ett skäl i en utredning för någon förskolereform (jag har tyvärr tappat bort referensen) att detta är positivt för BNP-tillväxten att föräldrar arbetar så mycket som möjligt. Alltså ska barnen vara på dagis, med alla problem som det innebär för anknytning m.m utan att gå in alltför djupt i dagisdebatten här.

Många av våra miljöproblem bottnar också i överanvändning av naturresurser och utsläpp av gifter, allt i tillväxtens namn. Under lång tid har det ju varit ok att tänka på miljön, men inte till priset av att tillväxten tar stryk.

Tittar vi på vad människor sysslar på fritiden i Sverige idag handlar väldigt mycket om att ha de senaste prylarna (mobiltelefon, bil, cykel, kläder, hemmabio etc.) oavsett vilket intresse man har. Detta är självklart jättepositivt för Sveriges BNP, det handlas ju till höger och vänster och pengar spenderas. Vad det gör för miljön är inte så svårt att tänka sig, men bortsett från det är frågan vad det gör med vår mentalitet? Mår man verkligen bra av att lägga så mycket energi på att köpa grejer? Jag kan självklart bara tala utifrån mig själv, men för mig var det beteendet definitivt ett flykt- och beroendebeteende från mina egna problem när jag levde på det sättet.

Är det inte dags att börja sätta något annat som mål för en nation än att öka på sitt BNP? Det är ändå något fel på ett mått som ökas av att förstöra saker (the broken window fallacy, alltså att det ger tillväxt att förstöra och reparera ett fönster trots att inget egentligen förbättras). Katastrofer och krig ger ökad tillväxt, är det verkligen vad vi vill ha som måttstock?

Leave a comment »

Forumstips

Joni skriver:

Jag vill tipsa er om ett forum som jag nyligen har gått med i.
Den heter fria människor och där samlas människor för att prata om allt som inte går att prata om någon annanstans. Där kan man prata helt fritt om Peak oil, bostadsbubblan, survivalism, hemundervisning, barnuppfostran och mycket mer med andra likasinnade.

Forumet är användardrivet och helt oberoende av privata eller kommersiella intressen. Det är ett slutet forum, vill ni gå med så skicka en intresseanmälan till admingruppen.

Här hittar ni mer info: http://friamanniskor.se/about.html

Leave a comment »

Peak oil

Joni skriver:

Peak oil är något som jag har funderat ett tag på. Det handlar helt enkelt om den tidpunkt när oljeproduktionen inte längre kan öka. Ända sedan vi började borra efter olja har oljeproduktionen ökat stadigt, i princip i takt med att efterfrågan har ökat. Att vi kommer att nå en topp på oljeproduktionen är oemotsägligt, eftersom oljan är en ändlig resurs. Frågan är när vi kommer att nå oljetoppen.

Det finns en hel del som tyder på att vi redan har nått oljetoppen. En av världens främsta forskare inom området är Kjell Aleklett, och i ett inlägg på hans blogg (läsvärt inlägg, missa inte) hittar man denna graf:

Global oljeproduktion 2001 – 2010 (graf från Kjell Alekletts blogg)

Som man ser så har inte oljeproduktionen ökat sedan 2004, detta trots att oljepriset har rusat under denna tid. Vi har alltså haft en oljeplatå under hela denna tid. Eftersom i princip hela vår ekonomi är oljebaserad, så förklarar detta mycket av de ekonomiska problem som världen har haft de senaste åren. Eftersom vi inte längre har tillgång till en ökad mängd billig energi, men ekonomin kräver konstant tillväxt så har stater, företag och privatpersoner istället lånat pengar för att få fart på tillväxten. Detta straffar sig nu med bl.a. eurokris och ökande statsskuld i USA. Vi i Sverige är inte förskonade, här är det istället privatpersoner som har lånat istället för staten, något som till och med riksbanken har erkänt nu.

Vad får då peak oil för konsekvenser? Jag medger villigt att jag inte är någon expert på det området, men att det är stora konsekvenser är inte svårt att föreställa sig. Allt är nästan beroende av olja idag. Flyg, vägtransporter, elproduktion och matproduktion är alla i stor utsträckning oljeberoende. Hela den globala ekonomi som vi har byggt upp under förra århundradet kommer alltså att behöva monteras ner allt eftersom.

Jag tror inte att det nödvändigtvis behöver innebära en katastrof, men det kräver att vi blir medvetna om problemet och börjar jobba proaktivt. Inom politiken pratas det aldrig om detta problemet, utan tvärt om så ligger all fokus på att få upp BNP och tillväxt till nya höjder. Det är vårt ansvar att känna till problemet och trycka på för att det ska tas upp på dagordningen. Börjar vi en omställning till en annan ekonomi nu istället för att vänta tills vi får ännu större problem så blir det oändligt mycket lättare att få ordning på samhället.

Det var därför en glad nyhet när P3 faktiskt bjöd in Kjell Aleklett till morgonpasset för att prata om detta. Lyssna gärna på det, jag har för mig att det börjar ca en timme in i programmet:

Morgonpasset 2012-11-08

Comments (1) »

Obamarama!

Joni skriver:

Nu har man vaknat upp till ett valresultat i USA. Min övergripande känsla är att det är i princip enbart positiva, om inte lyriska röster som hörs i vårt land om Obamas seger. Jag kan hålla med om att han antagligen är det bästa valet om man nu måste välja mellan honom och Romney. Det jag dock irriterar mig på ganska mycket är att i media så problematiseras detta nästan inte överhuvudtaget. Att Obama är det bättre valet betyder nödvändigtvis inte att det är ett bra val.

Det finns några andra alternativ om man gräver lite i USA. Självklart var de helt chanslösa i årets val (och alla tidigare). Hela systemet är uppbyggt för att enbart tillåta två partier, och självklart cementeras detta av dessa partier för att ingen annan ska ha chansen att bryta sig in.

T.ex. arresterades Green Party’s presidentkandidat Jill Stein när hon försökte ta sig in på en presidentkandidatdebatt. Vilka sitter i kommittén som avgör vilka som får komma in? Republikaner och demokrater så klart.

Jill Stein var också inblandad i en annan händelse som visar på att något är sjukt i USA: Hon blev arresterad för att ha gett mat till demonstranter som protesterade mot ett pipelinebygge. Ett bygge som för övrigt är ivrigt påhejat av Obama trots dess minst sagt tveksamma konsekvenser för miljön.

Som sagt så är Obama möjligtvis det mindre dåliga alternativet, men det förändrar inte det faktum att USA under hans tid blivit belånat upp över öronen och sannolikt kommer att krascha rejält. Det kan ju i och för sig få stopp på USA’s skenande koldioxidutsläpp, som bara har ökat de senaste fyra åren.

Nej tack, gärna en mer nyanserad debatt där man trycker mer på problemen med både USA’s elektorssystem som gör det omöjligt för andra partier att ta sig fram, och att Obama inte är ett helgon bara för att Romney inte direkt framkallar kärlekskänslor. Eller är det bara möjligt att sälja sagor i dagsläget, och sagor måste ju ha en god hjälte och en ond skurk? Några gråskalor kan inte finnas, och absolut inte åt det mörkare hållet.

Comments (1) »

Att köpa sig lycklig

Har suttit och läst en del om barfotalöpning, något som jag har varit nyfiken på ganska länge. Min löpträning har varit lite för dålig på senaste tiden. Jag har istället tyckt att det är roligare med rejäla cykelturer. Ett strulande knä har också gjort mig lite tveksam till löpträning. Jag började därför läsa upp mig om barfotalöpning, eftersom det ska vara snällare för lederna.

Något som jag reagerade på var alla dessa forum som tyckte att barfotalöpning var bra, men i samma andetag utbrister ”därför har jag köpt sko1, sko2 och sko3, det funkar så bra”. Visst kan jag förstå att man vill skaffa sig någon typ av minimalistiskt skodon om man vill hålla på med detta, eftersom det kan vara lite väl jobbigt att vara helt barfota, men 3-5 par inköpta på kort tid? Behöver man verkligen det? Jag tror inte det.


Anledningen är nog snarare att i vår kultur är det en ryggmärgsreflex att så fort vi blir intresserade av något ska det shoppas till förbannelse. När jag tänker efter är det väldigt återkommande inom alla mina intressen jag har. Läser man på cykelbloggar handlar minst 50% om vilka nya grejer man har skaffat inför säsongen. Långt innan saker har blivit utslitna ska det köpas nytt och häftigare. Till och med inne på rakknivsforum (ja, det finns faktiskt sådana) handlar det i stor utsträckning om de senaste inköpen man har gjort. Jag gillar som sagt att raka mig med rakkniv, men för många andra verkar det resultera i en köpmani, med fler rakknivar än tio män man kan göra slut på under sina livstider som resultat.

När jag rannsakar mig själv så har jag definitivt haft detta beteende själv. Vi uppfostras till att bli goda konsumenter, överallt i samhället får man se konsumismpropaganda. Innan jag började tänka efter var det en naturlig reaktion att så fort man hade lite pengar på fickan att köpa sig något nytt och häftigt, det var ju vad alla andra gjorde.

För några år sedan började jag fundera på vad som verkligen gjorde att jag mådde bra, och började se ett mönster. När jag av någon anledning inte har mått så bra psykiskt så har det nästan ofelbart lett in på att jag har börjat döva känslorna genom att börja planera att köpa någon ny ”rolig” pryl. När jag väl hade gjort det, så var det ju kul i någon vecka eller så, men snart var man tillbaks i samma sinnesstämning. Inget hade ju egentligen förändrats, jag hade bara glömt problemet för tillfället genom att uppleva en köpeufori.

Fortfarande måste jag noggrant tänka mig för när något ska köpas. Behöver jag verkligen denna saken, eller vill jag bara ha den? Det är väldigt lätt att slinka dit, och köpa onödiga prylar. För min del är det alltså helt klart beroendeframkallande med konsumism, så det är ju egentligen inte helt förvånande att man kan få ett helt samhälle på kroken med en sådan drog.

Jag är helt övertygad om att de flesta skulle må bra av att ta sig en funderare på vad de verkligen behöver köpa. Köper man inte för att döva sina känslor så kan man kanske ta tag i sina problem på ett bättre sätt. Det är också ett faktum att våra resurser inte räcker till för den konsumtionstakt som vi har idag. Slutar vi använda våra resurser till tom konsumtion skulle man kunna använda något av de kvarvarande resurserna för att bygga ett hållbarare samhälle.

Skrivet av: Joni

Comments (4) »

Att växa är bra, eller?

Nu får väl jag göra min premiär här på bloggen också.

En av anledningarna till att vi har valt att leva på det sättet som vi gör är som lite av en protest och motaktion mot tillväxthysterin som präglar samhället idag. För att förtydliga lite vad jag menar med tillväxt är så är det alltså ekonomisk/BNP-tillväxt jag menar.

Men vad innebär då tillväxt? Enkelt uttryckt är det att BNP ska öka med en viss procentsats varje år. Det brukar pratas om att ca 2-3% är ett lämpligt mål. Det är alltså ett ganska tydligt uttalat politiskt mål att vi ska ha så kallad ”konstant” tillväxt, detta hör man ganska ofta när ekonomer och politiker uttalar sig.

Anledningen att jag är tveksam till uttrycket ”konstant tillväxt” är att det är missvisande. Att ha en ökning på 2% varje år är per definition en exponentiell ökning.

”The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function.” – Albert Bartlett

En exponentiell ökninga innebär att även om man börjar på ett litet värde kommer man till slut att öka i mycket hög takt, och det är den förändringen som Bartlett refererar till i citatet.

Exponentialkurva

 Men vad är då problemet med att ekonomin växer i hög takt? Det som är besvärande är att all typ av ekonomisk aktivitet i slutändan innebär användning av energi och råvaror. Energi och råvaror vet vi att vi har begränsade mängder av. Det innebär alltså att till slut kommer vi att slå i ett tak, och inte kunna ha den tillväxt vi är vana vid, och på vägen dit har vi påfrestat vårt ekosystem i mycket stor utsträckning.

Det finns flera saker som gör det olämpligt att fortsätta med vårt nuvarande mål med ekonomiskt tillväxt:

  • Miljöpåverkan: Som det ser ut i dagsläget har nästan all ekonomiskt aktivitet en miljöpåverkan. Växthusgaser, giftutsläpp, skogsskövling m.m.. Fortsätter vi i den takt vi gör kommer också denna påverkan att öka i mycket hög takt.
  • Energibrist/Peak oil: I princip all ekonomisk aktivitet kräver i slutändan energi. En mycket stor del av vår energi kommer från olja. Att oljan är begränsad vet vi, det är mer osäkert exakt hur mycket som finns. Dock finns det starka tecken på att vi börjar nå peak oil, d.v.s. den tidpunkt när vi inte kan få fram mer olja per år än året innan (vilket är ett paradigmskifte, vi har ända sedan olja börjat pumpas upp ökat från år till år, i exponentiell takt). Detta är något som kommer att strypa vår ekonomi och förhindra tillväxt. Har vi ett system som kräver tillväxt så blir det uppenbarligen ett problem. Exakt vilka konsekvenser det skulle kunna få är nog svårt att säga, men att gömma huvudet i sanden och inte låtsas om problemet hjälper inte.
  • Råvarubrist: Förutom olja och energi används också mycket råvaror. Alla dessa är också begränsade och kommer att ta slut någon gång. T.ex. kan en brist på fosfor göra det mycket svårare att odla mat med dagens industrialiserade jordbruk.

Det finns egentligen mycket mer att säga om tillväxt, peak oil och industrialiserat jordbruk, men det får komma senare. Är man nyfiken finns det en del att läsa här:

http://physics.ucsd.edu/do-the-math/post-index/

http://aleklett.wordpress.com/

http://www.steg3.se/

 

Vad har då detta med våra val om hur vi ska leva att göra? Lite kort kan man säga att vi försöker att inte hänga med i konsumismhysterin. Vi odlar egen mat, bor i ett billigt hus, jobbar inte heltid, har ingen tv, värmer med ved etc. Helt enkelt försöker göra det vi kan, på så många sätt som möjligt.

Skrivet av: Joni

Comments (3) »