Archive for Språk

Varför är det så viktigt att prata korrekt?

Jag pratar tre språk, persiska, svenska och engelska. Jag är ungefär lika bra på alla tre språk men pratar inte något helt perfekt. Jag har svårt för orden han och hon, jag brukar blanda ihop dem och får oftast rätta mig själv eftersom det inte finns några könsbestämda pronomen i persiskan.

Jag blandar oftast ihop ordspråk och ibland när jag är riktigt trött så kan jag glömma ord. Eftersom jag enbart pratar persiska med lillen (och min mamma när hon är här) och svenska med alla andra så jobbar min hjärna ständigt mellan två olika språk och ibland kan jag känna mig lite slutkörd.

Det är då ganska skönt att ha en förstående sambo som inte bryr sig om att jag säger ”kan du lägga krukan på golvet” istället för ”kan du ställa krukan på marken” eller ”Man skvätter vatten i hinken” istället för ”man häller vatten i hinken” för sådana misstag gör jag ofta.

Så ser dock inte samhället ut idag, det är väldigt viktigt att man pratar korrekt svenska och jag har fått en känsla av att man ses som lite korkad om man inte gör det. Jag har två kompisar som jag umgås med mycket, de kommer båda från Iran och har levt i Sverige i 10 år. De har alltså under dessa 10 år lärt sig svenska, tagit sig igenom komvux och klarat alla kunskapskrav och haft betyg nog att komma in på universitetet (sjuksköterskelinjen som jag läser). Båda har universitetsutbildning fråg Iran och är de mest kunniga och bildade människor jag känner. De är väldigt empatiska och de kan väldigt mycket om yrket.

De pratar dock inte korrekt svenska, de gör sig förstådda men de kan blanda ihop ordspråk, han och hon, en och ett och ibland hamnar verbet inte på sitt rätta ställe. De har förutom det en brytning.

När jag pratar med dem så berättar de att de har det väldigt svårt att bli accepterade i klassen och folk tar de inte på allvar under grupparbeten. Det ses ner på dem och de känner att folk anser dem vara lite korkade, man pratar högre när man ska förklara något för dem, riktar aldrig blicken mot dem när man pratar till hela gruppen. Ja, sådana småsaker som man själv kanske inte tänker på men som känns hårt för den som blir utsatt för det.

Jag tycker att det är mycket märkligt att vi är så fokuserade på språk, varför är det så viktigt att alla pratar korrekt enligt en viss mall och varför är det så viktigt att alla stavar korrekt? I Sverige så spelar det ingen roll hur allmänbildad, kunnig, smart och underbar person man är. Kan man inte korrekt grammatik eller stava korrekt så anses man vara korkad. Det är nästan lite pinsamt att stava fel.

Jag ser ofta barn och föräldrar interagera med varandra i stan, bussen eller affären. Barnet säger kanske något i stil med: ”När vi bakade pizza förra gången så skärde vi upp tomaterna och sen…”. Det dröjer inte länge innan föräldern avbryter barnet och säger ”skar upp tomaterna…skar”. Barnet rättar sig då snabbt och fortsätter ”…skar upp tomaterna…”.

Tänk vad mycket fina underbara tankar vi inte hör från våra barn när vi avbryter dem så och rättar, varför ska vi rätta gramatiska fel egentligen? Är det för att våra barn ska slippa känna sig dumma i skolan? För att de anses lite korkat att säga skärde istället för skar?

Jag minns en sak som min persiskalärare lärde oss under gymnasiet, hon sa att de största poeterna oftast har grammatiska fel i sina texter. Men detta är acceptabelt i det perskiska språket eftersom det bidrar till att förhöja och medla känslan.

Att vara så fokucerade att tala korrekt bidrar till att vi tappar känslan och kärleken till att prata. Då skapar vi ramar för hur man får prata och det finns inte ord nog att beskriva alla våra underbara känslor, vi behöver exprementera med språket för att få fram våra innersta djupaste känslor.

Skrivet av: Shadi

Annonser

Comments (7) »