Köttkonsumtion

Jag har varit köttätare hela mitt liv, det var nyligen som jag bestämde mig för att bli vegetarian och sedan vegan. Det är av olika anledningar, mest av etiska skäl men också för att köttproduktionen innebär en exploatering på miljön och släpper ut enorma mängder miljögifter.

Här kan ni läsa en bra artikel som sammanfattar det hela:

”Vi äter idag mer kött än någonsin, totalt har konsumtionen femdubblats sedan 1950-talet. Enligt FN-rapporten Livestock’s Long Shadow kommer den globala köttproduktionen uppskattningsvis att mer än fördubblas från 229 miljoner ton åren 1999/2001 till 465 miljoner ton till år 2050.” – http://www.newsmill.se/artikel/2009/04/03/stoppa-sv-lten-t-mindre-k-tt

De finns de som säger att det visst går att få ihop köttproduktion med miljövänlighet. De säger att genom att låta djuren beta på marker som ändå inte kan användas till matproduktion kan vi bibehålla vår köttkonsumtion så som den ser ut idag utan att ta odlingsbar mark i anspråk för att odla mat till djuren (en stor del av jordens odlingsbara mark används till att odla mat till köttdjur). Vi behöver inte heller förgifta miljön eftersom bete som växer på dessa marker växer helt naturligt och är så klart ekologiskt utan utsläpp av konstgödsel och gifter. Exempel som ges är ängsmark och annan vildmark såsom den amerikanska prärien. Dessa marker kan inte användas till att odla mat på men de är bra betesmarker. Win Win säger många.

Jag håller dock inte med.

För mig handlar inte ”miljövänlighet” om att enbart ta bort gifter och dra ner på CO2-utsläppen och andra giftiga gaser. För mig handlar det om att bevara den lilla orörda natur vi har kvar, jag har även en önskan att vi tar tillbaka den exploaterade mark som har tagits i bruk av människans överkonsumtion och restaurera det och göra det till nationalparker, återställa vildmarker.

Om vi skulle använda prärien och andra vildmarker som inte går att odla på till att hålla våra köttdjur i bete kommer detta resultera i en exploatering. Det naturliga kretsloppet som råder där kommer inte att kunna fortgå. Jag vill att mina barn och barnbarn ska kunna ta del av den orörda vildmarkerna, därför är jag för att människan ska ändra sin livsstil.

Det finns inte så mycket orörd mark kvar i världen idag. Om vi får mer vildmark genom att inte äta kött och mejeriprodukter 3 ggr/dag, 7 dagar/vecka tycker jag att det är ett litet pris att betala. Jag menar inte att alla ska bli veganer. Jag önskar bara att människan kunde dra ner på kött och mejerikonsumtionen. Äta veganskt 1-2 dagar/vecka. Försöka göra grytor och buljong (som man gjorde på 50-talet) istället för stora köttbitar på varje tallrik. Det finns jättegoda alternativ. Jag tror att om vi minskade vår köttkonsumtion så skulle mer räcka för alla och man skulle slippa exploaterbara jorden ännu mer och kanske att vi i framtiden kan restaurera delar av jorden som har gått till ineffektiv användning vid djurmat/matproduktion.

Det finns dock teorier om att i extremt torra redan exploaterade marker (bland annat i Nordafrika) så är betesdjur det bästa sättet att få marken att gro igen. Det är en intressant teori och jag kan köpa det. Vi kan kanske i framtiden flytta vår köttproduktion till dessa delar av världen, men detta innebär att vi fortfarande måste dra ner på vår köttkonsumtion. Det är så när det gäller allt som har med tillväxt att göra, trots att efterfrågan ökar så har vi bara en jord.

Här kan ni se föreläsningen om betande djur på torrmarker:

Annonser

13 svar so far »

 1. 1

  veronica said,

  STOPP!
  för det första bor vi i Sverige och ska naturligtvis äta mat från Sverige! så vi kan kolla på hur det ser ut här. I sverige finns mycket stora arealer som ligger i träda= skulle kunna odlas grönsaker till människor och/eller gräs till djur. överallt finns också stora ytor som växer igen och förmörkar landskapet. Fråga äldre människor bara om hur det var förr… dessa ytor skulle kunna betas eller odlas, men ofta i mindre lotter. Om vi därtill skulle lägga till spannmålsodlingen. både du och jag är tveksamma till gluten, eller hur! Och gräsbeteskött talade du ju om. De spannmålsodlade ytorna är de bästa jordarna och där kan man odla ännu mer grönsaker!
  Ett stort problem är att mycket av markerna i världen och Sverige ägs av storbönder som har mycket mark i träda. Småskaliga bönder utnyttjar ofta sina areler bättre och om en omfördelning skulle ske skulle man kunna höja markernas produktivitet med 80%!!!
  Det är också lika viktigt att fundera på vad man äter som vegetarian ( lika mycket som köttätare ) på vad maten kommer ifrån hur den har transporterats och odlats. och då är det inte så dökul att vara vegetarian i Sverige..

  • 2

   shadip said,

   Fast nu pratade jag inte om att vara vegetarian/vegan (nämnde bara att jag var det). Jag pratade om att dra ner på köttkonsumtionen. Jag tycker också att det är viktigt att titta globalt eftersom vi lever i en global värld. Det är väl bra om vi har gemensamma lösningar, att arbeta inom världen kanske kan vara effektivare än att arbeta enbart i sitt eget lilla land.

   Ja, Sverige består av ängsmark och ja man bör använda dem för att de inte ska förmörkna. frågan är då:

   Kommer vi att kunna hålla uppe vår köttproduktion så som den ser ut idag enbart genom att låta kött/mjölkdjur beta fritt?

   Frågan är också varför vi inte kan låta ängsmarker gå tillbaka till ett mer naturligt tillstånd, en biotop som är mer självreglerande och som inte behöver människans inblandning för att klara sig.

   Jag tror väldigt mycket på att låta viltstammen växa och med minskad biltrafik (som är ett faktum i framtiden) så kommer det förhoppningsvis också att göra det. Med effektiv viltvård så kan man sprida och hålla liv i våra skogar och marker. Så nej jag ser inte köttproduktion som ett nödvändighet för att få Sveriges ”natur” att fungera, kanske om man inte vill testa andra metoder.

   Sedan kan jag förstå om folk inte vill vara veganer i Sverige, det är som sagt ett val man gör, men jag tror att vi kan dra ner köttproduktionen mycket mer än den nivå vi har idag eller använda den för att få redan exploaterade marker att börja växa. Framför allt genom att äta hela djuret (inälvor mm.), dra ner på köttkonsumtionen (man behöver inte äta kött/mejeriprodukter 3 dagar/vecka, 7 dagar/vecka) men även genom annan typ av djurhållning och globalt samarbete.

   Ja, den traditionella metoden att odla mat är oerhört ineffektiv, samtidigt så importerar vi enorma mängder mat. Om vi skulle effektivisera vårt jordbruk så tycker jag inte att den ”överblivna” marken ska gå till köttproduktion, det är väl mer rimligt att vi ökar upp vår växt/matproduktion?

   Om vi skulle få enorma mängder mark som vi inte behöver genom att effektivisera jordbruket är det inte bättre att restaurera dessa till vildmark hellre än att upprätthålla köttproduktion på dem bara för att folk vägrar dra ner på sin köttkonsumption? Allt handlar väl inte om effektivisering, ibland får miljöarbete också handla om att få tillbaka ursprunglig viltmark.

   Angående att vara vegan i Sverige så är det kanske en fråga om tradition? Läser jag om alla växer och frukter som går att odlas/plockas vilt, helt ekologiskt i Sverige så är jag gladerligen vegan här. Det gäller att ha lite fantasi bara.

 2. 3

  veronica said,

  den bästa lösningen är väl att alla (globalt) äter lokalt? och säsong?
  och om vi skall lösa problemen i världen så är det just så vi behöver göra. sedan inte sagt att vi kan ha ett visst utbyte med överskott.

  Ända sedan inlandsisen drog sig tillbaka har människan påverkat det mesta av landskapet. och den naturtyp som de flesta människor trivs bäst i är ett halvöppet landskap med ängar och blandskog. De finns oerhört få (om ens några med tanke på försurning och nu klimatförändring troligtvis påverkad av människan) helt orörda vildmarker. att låta en äng återgå till en mer ”naturlig” biotop skulle i dagsläget innebära flera hundra år av ogenomtränglig skog. om vi inte lade till naturliga skogsbränder, eller och en slags lösgående betesdjur. Men flera av dessa är väl utdöda i sverige? Den skog som de flesta människor refererar till urskog är gammal skog i slutfas strax innan avverkning och den är ofta välgallrad genom årtionden.

  Visst kan vi anlägga mer vildmark, men mycket av de ytor vi uppskattar är ängsmark med stor variation av örter och denna biotop sköts bäst med slåtter och betesdjur.

  Jag skulle kunna tänka mig ett nytt laga skifte i Sverige där vi i grova drag så att säga hägnade in det vi ville skydda, ( växtmatproduktion) och vägar, de flesta stora vägar har redan viltstaket. och sedan lät man betesdjuren beta fritt. och man fick sedan sköta och fånga in djuren för slakt på något gemensamt vis. Men detta är fortfarande en utopi…

  så det enklaste valet idag är att tänka sig för vad man än väljer för mat. . väljer man köttfritt en dag i veckan så är det ändå långt viktigare vilket kött man väljer de övriga sex.

  och väljer man att vara vegetarian alla dagar så har man ett lika stort ansvar att välja lokalproducerade proteiner, kolhydrater och fett..

  • 4

   shadip said,

   Där håller jag inte med dig, det bästa är inte att äta lokalt efter säsong, alltid. För att hitta det bästa så måste man göra en livscykelanays, där många faktorer spelar in i miljöförstöringen, CO2 -upptag och CO2-utsläpp men även spridning av andra miljögifter.

   Sedan så finns det även andra faktorer att ta hänsyn till, nämligen de etiska aspekterna såsom i vilket klimat köttproduktion av de djur vi producerar kött av lämpar sig bäst. Vill man äta kött så vill man att djuret ska ha levt ett hyfsat gott liv. Både för djurets bästa men även för en själv. Mår vi bra av att äta olyckliga och stressade djur med alla stresshormoner mm. som produceras?

   Svenska kor t.ex. har ett extremt hårt liv idag, trots att de får gå på grönbete några få månader/år.

   http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kornas-lyckliga-tid-pa-bete-krymper_7241001.svd

   Eftersom nio procent av det totala CO2- utsläppet, 30–35 procent av växthusgasen metan och 65 procent av kväveoxid-utsläppen idag beror på köttindustrin så hade det bästa kanske varit att dra ner den till ett minimum?

   Fast nu pratade jag inte om att vi ska släppa ängarna vind för våg och låta det växa igen. Jag sa att det går att skapa andra mer självgående biotoper med ökad viltvård t.ex. Det jag vill ha sagt med det är att köttätare skyller oftast sitt köttätande på att ”ängarna kommer att växa igen om jag inte äter kött” och detta stämmer inte. Detta att människan tycker om att leva runt/på stora ängar är subjektivt. Människor lever överallt, i skogar, uppe på höga berg, på savanner, i trånga städer, helt orörd natur som liknar Sveriges osv.

   Sedan så är det bättre att använda ängarna till köttdjursbete än alternativa lösningar (husbygge osv.) men jag tycker att äter man kött så får man stå för det och inte säga att man gör det för att man ska ”rädda” den svenska naturen (säger inte att du har sagt det men det låter så många gånger). Så som köttkonsumtionen ser ut idag så kan vi inte med hjälp av dessa ängar ge tillräckligt med kött till svenska folket, långt ifrån. Vi kan definitivt inte göra det på ett etiskt sätt, inte med de arter och de och med det klimat vi har idag.

   Jag köper samernas köttproduktion mer än den moderna köttproduktionen. Renar är mer anpassade till det kalla klimatet, de är inte inhägnade på samma sätt som kör/får/höns osv. Så där håller jag med dig. Om man nu måste äta kött så slår jag ett slag för anpassade köttdjur till det klimat vi har och att de ska gå i lösdrift, även om även den sortens köttproduktion för med sig negativa aspekter. Vi måste ta död på rovdjuren och även det är ett sätt att rubba den naturliga balansen. Dessa lösdrivande djur kommer även att konkurrera ut viltet vilket även det är negativt.

   Denna typ av industri kommer att leda till (precis det som hela mitt blogginlägg handlade om) att vi får minska ner på köttkonsumtionen från dagens höga nivåer, det finns liksom inget sätt att komma runt det. Så det finns alltid negativa aspekter med köttproduktion, jag gillar inte att vissa vill måla upp det som win/win. Det kommer alltid vara någon som förlorar.

   Jag skulle även vilja öka på viltståndet rejält och som du säger ta fram mer vilthägn.

   Angående din sista mening så säger jag igen, lokalproducerat är inte alltid bäst. Det krävs en livscykelanalys för att avgöra detta.

   Dessutom skulle jag föredra att äta kött men låta bli mejeriprodukter än att vara vegetarian eftersom jag tycker att mjölkkor lider oerhört mycket mer än köttdjur, även de ekologiska.

 3. 5

  veronica said,

  ok jag förtydligar mig i följande ordning ekologiskt, säsong, lokalproducerat.

  Jag talar främst om Sverige/ norden, Andra delar av värden har andra naturtyper som jag inte är lika bekant med och vi som väljer att leva här måste anpassa oss till det.
  välskötta ängar är en utrotningshotad biotop. de ängar som finns bidrar med en fantastisk biologisk mångfald. och denna bör i min mening ökas.
  Jag kan inte komma på något vilt djurslag som äter gräs i större mängd ( i sverige) viltsvin kan väl tänkas ”plöja upp” större markområden.

  Jag är inte på något vis förespråkare av den djurhållning som finns i Sverige i dag. Förutom några få undantag, och det är därifrån jag köper mitt kött. Jag trodde det framgick.

  I norra Sverige är det lämpligt med renar och det är det man äter där, i södra sverige mår inte renar bra men här är helt ok för många typer av andra köttdjur både får och olika nötraser som kan gå ute året om.
  jag försvarar inte komjölksproduktion som den ser ut i dag. Idag är det lämpligare att välja getprodukter om man vill ha mjölk.

  När djuren äter sin naturliga föda (för dessa betesdjur, gräs) är inte koldioxidutsläpp något problem. Det är när det står uppstallade och trycks i ensilage och kraftfoder de bidrar till höga CO2 halter.

  Som det ser ut i dag finns det inte tillräckligt med bra producerat kött för att det ska räcka till alla. nej det stämmer. Men det problemet löses inte genom att man väljer att äta exempelvis köttfritt en eller några dagar i veckan och köpa det ”dåliga” köttet övriga dagar. Jag tycker mig dock se en ökad produktion och försäljning av bra producerat kött och det går att lägga om många jordbruk till. det hurrar jag för.

  Hur man ska lösa rovdjursproblematik är ett eget problem, ökad mängd fribetande djur skulle troligtvis öka födan för viltdjuren och det vill de flesta djurägare undvika. Kanske man kan ta upp en ny yrkeskår i fåraherdar eller ”cowboys” som höll koll på djuren. (men det var fortfarande i utopivärlden)

  det enda argument jag helt köper är att man genom att äta kött dödar en annan levande varelse. Men jag tycker inte man köper sig fri från världens problem enbart pga. det. Man måste därtill välja bra producerade produkter. (ekologiskt, säsong, lokalt naturligtvis) som man mår bra av. Äter men en felaktig kost (vilken diet/kosthållning man nu väljer….) och blir sjuk bidrar man heller inte till jordklotets hälsa.

  • 6

   shadip said,

   Alltså en biotop som är skapad av människan och som enbart kan bibehållas av att människan aktivt håller den i ordning är ju ingenting mer än en djurpark med en iordningställd biotop för att dra till sig vissa sorters djur.

   Ändrar man en mark på så sätt som människan har gjort med sveriges ängar så är det ju klart att en ny biotop skapas, det växer alltid nytt liv (om inte marken är förgiftad eller kraftigt radioaktiv).

   Så att det finns mycket liv i dessa marker är ju inte konstigare än att det finns många olika typer av djur i en djurpark. Frågan är då vilka djur som har tvingats tillbaka för att dessa marker ska ha denna nya biotop. Vi har massor av utrotningshotade djur (vargen t.ex.) som skulle behöva få mer utrymme att växa på än vad den får idag. Det skulle den troligtvis inte få om vi ökade på fribetande djur utanför hägn. Det första man lär sig som jägare är att hålla reda på rovdjuren på sina marker (däribland räv t.ex). Så nej jag ser absolut ingen nytta med en fribetande djurhållning utanför hägn.

   Jag säger däremot inte att man inte ska äta kött, jag förstår mycket väl att alla inte vill vara veganer och jag respekterar det (faktiskt). Det jag inte tycker om så mycket är att man inte kan stå för det (menar så klart inte dig utan pratar om samhället i stort) och säger saker som att ”jag måste äta kött/mejeriprodukter för annars så skulle Sveriges natur kollapsa”. Tycker att det är mycket mer respektingivande att höra någon säga: ”jag äter kött för att jag vill”. Man behöver inte ha fler anledningar än det. (menar självklart inte just dig hoppas du förstår <3)

   Veronica, jag tror att vi får agree to disagree i den här frågan, för det känns som att vi bara säger ungefär samma saker om och om igen. Ibland kan man inte komma överens om allt ❤

   Kram

  • 7

   Kajsa said,

   Kunde inte hålla mig från att kommentera när jag snubblar in på den här bloggen som verkar toppen!

   ”I norra Sverige är det lämpligt med renar och det är det man äter där”.

   Nu har jag ju visserligen inte bott mer än några månader i exil i södra Sverige men skulle tippa på att folk där, precis som här äter ganska mycket köttfärs lövbiff, skinka eller fryst kycklingfilé för 29:90.

   Det är nog mer lyckosamt att traska iväg till Hötorgshallen i Stockholm om du är sugen på renkött än valfritt ICA maxi i ”norra Sverige där det är lämpligt med renar”.

 4. 8

  Ida said,

  Hej Shadi!
  Jag gillar verkligen ditt engagemang här!
  Jag tillsammans med två andra driver ett projekt som vi kallar Dumpa Dieten 2013. Projektet går ut på att sprida medvetande och kunskap kring hur ökad köttkonsumtion påverkar vår miljö där vi fokuserar lite på dieten LCHF eftersom den förespråkar ökat intag av sådana livsmedel som är sämre för miljön.

  Skulle du vilja hjälpa oss att sprida vårt budskap? Kanske skriva ett inlägg om oss, alternativt att vi gästbloggar hos dig? 🙂

  Spana in vår Facebook-sida där allt händer!
  http://www.facebook.com/DumpaDieten

 5. 10

  M said,

  Jag har inte läst speciellt mycket näringslära, men lånade i förrgår en bok om det. Jag vill nämligen lära mig varför många försöker locka mig att äta kyckling, järntillskott och mejeriprodukter.
  Mjölk dricker jag nu under graviditeten mest bara för att de är bra grejer i den som barnmorskan m.fl verkar få de att låta som att ungen skulle dö utan.

  De som är viktigt att komma ihåg när man tipsar om en köttfri dag är att inte alla grönsaker m.m är speciellt mycket bättre för miljön.

  Jag kan få sån ångest när jag ska handla frukt, eftersom att det mest bara är socker i frukt, och grönsaker hade varit nyttigare, men så försöker jag påminna mig om att det är bättre att jag köper lite frukt(eko i den mån de finns på vår affär) någon gång då och då att äta när jag blir sötsugen, istället för godis, kakor och snacks, till nästa vinter ska jag plocka massa bär, frysa in egenodlade grönsaker m.m och plocka vinteräpplen, morötter, potatis m.m. Nu ska jag snart börja leva såsom jag vill lära! Lagomt till Lillbönan kommer ut! =)

 6. 11

  Veronica: Det är viktigt att göra smarta val vad gäller vegetabilier, men ur miljösynpunkt är det viktigare vad vi äter (i valet mellan kött och veg) än hur och var det är producerat. Köttet är den ensilt största miljöboven, alla kategorier. Det går åt etremt mycket mer energi och ger extremt mycket mer utsläpp. 90% av den soyan som odlas går till köttproduktion. Utan detta skulle vi inte ha någon världssvält.

  • 12

   Latesha said,

   I just stocked up on some of those striped cups and plates at IKEA last weonekd….Leve them and love the way they worked into your WILD THINGS theme! LOVE IT!

 7. 13

  Närodlat är förstås bra på många sätt, men det behövs sättas i ett perspektiv:
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/liten-klimateffekt-av-narodlad-mat_8129490.svd


Comment RSS · TrackBack URI

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: