Archive for januari, 2013

Gästinlägg: Dumpa dieten

Ett gästinlägg har kommit till bloggen:

Har ni sett till Facebooksidan Dumpa Dieten 2013 som just nu sprider sig på Facebook i både likes och heta diskussioner? http://www.facebook.com/DumpaDieten

Vi som skriver här idag är skaparna bakom Dumpa Dieten 2013 – en ett projekt som just nu är igång på Facebook med syftet att öka medvetenheten och sprida kunskap kring den negativa effekt som konsumtionen av vissa livsmedel har på vår miljö. Idag har vi äran att genom denna blogg få dela med oss av vår ståndpunkt i en fråga som vid första anblick kan tyckas oviktig för miljön, men som faktiskt är en större miljöbov än man kan tro; nämligen dieten LCHF.

LCHF är en diet som kommit starkt de senaste åren och som i stora drag går ut på att skära bort kolhydrater och socker ur kosten och fokusera mer på protein och fett. Proteinerna kommer i huvudsak från olika typer av kött och fettet från kött och mejerivaror, det vill säga även det från
animaliska produkter. Dessa produkter och livsmedel är de som har högst påverkan på vår jord i fråga om skogsskövling, miljöförstöring och utsläpp av växthusgaser. Vi vill att människor ska dumpa dieten i år och äta en varierad kost som inte tär på jordens resurser i onödan.

Vårt initiativ har naturligtvis skapat ramaskri bland trogna LCHF:are som menar på att de inte alls ökat sin köttkonsumtion sedan de började med dieten utan att deras fokus ligger på högre intag av fett. Vi undrar dock om inte detta fett i många fall kommer från just kött eller mejeriprodukter. De menar också att LCHF inte är en diet, utan en livsstil. Oavsett vilket menar vi att det är en kosthållning med stora negativa effekter på vår jord.

Nu ska vi förklara varför:

Proteiner kommer i huvudsak från olika typer av kött och fisk, och det är här den stora miljöpåverkan ligger. För att möta en ökad köttkonsumtion skövlas skogar för att göra plats för boskap och plats för odling av sojabönor som matas till boskapen. Även åkermarker som skulle kunna användas för att odla spannmål och annan mat till massor av människor används för djurhållning eller för att odla mat till djuren som sedan fraktas över hela jordklotet. Detta är långt ifrån ett effektivt sätt att använda jordens resurser. Det går åt enormt mycket energi för att producera kött och mejeriprodukter, och förhållandet mellan hur mycket energi som krävs och den mängd som sedan blir slutlig mat för människor är helt åt skogen.

Titta bara på den här faktan:

  • I Sydamerika odlas sojabönor på en yta lika stor som Sverige
  • En ko måste äta 100kg biomassa (torrvikt) för att producera 1kg kött.
  • Köttet står ensamt för 80% av matens växthusgasutsläpp, men ger bara 17% av den näring vi får i oss, sett ur ett globalt perspektiv.

Djurhållning och köttproduktion står för 18% av jordens utsläpp av växthusgaser – det är mer än hela transportsektorn släpper ut. Om alla i Sverige har en vegetarisk dag i veckan blir det en minskning av koldioxidutsläpp från motsvarande 233 000 bilar under ett år eller 87 500 varv runt jorden med en bil. En näringsmässigt likvärdig grön rätt påverkar klimatet hälften så mycket som en kötträtt gör.

Vi som står bakom Dumpa Dieten är på intet sätt vegetarianer, veganer eller emot att människor ska äta kött. Det vi däremot är emot är den enorma överkonsumtion av kött som pågår i västvärlden idag, en konsumtion som ökat dramatiskt de senaste decennierna. De exakta siffrorna från olika undersökningar skiljer sig åt en aning, men det handlar i runda slängar om en ca 50% ökning sedan 90-talet.

Vi tänker att vi inte kan göra allt, men att alla kan göra något. Att dumpa dieten är ett av sätten att komma närmare en bättre miljö.

Vi vill skapa debatt och diskussion och det gör vi på vår Facebooksida – gå gärna in och visa din åsikt genom en like eller en kommentar! http://www.facebook.com/DumpaDieten

/ Dumpa Dieten

Annonser

Comments (5) »

Köttkonsumtion

Jag har varit köttätare hela mitt liv, det var nyligen som jag bestämde mig för att bli vegetarian och sedan vegan. Det är av olika anledningar, mest av etiska skäl men också för att köttproduktionen innebär en exploatering på miljön och släpper ut enorma mängder miljögifter.

Här kan ni läsa en bra artikel som sammanfattar det hela:

”Vi äter idag mer kött än någonsin, totalt har konsumtionen femdubblats sedan 1950-talet. Enligt FN-rapporten Livestock’s Long Shadow kommer den globala köttproduktionen uppskattningsvis att mer än fördubblas från 229 miljoner ton åren 1999/2001 till 465 miljoner ton till år 2050.” – http://www.newsmill.se/artikel/2009/04/03/stoppa-sv-lten-t-mindre-k-tt

De finns de som säger att det visst går att få ihop köttproduktion med miljövänlighet. De säger att genom att låta djuren beta på marker som ändå inte kan användas till matproduktion kan vi bibehålla vår köttkonsumtion så som den ser ut idag utan att ta odlingsbar mark i anspråk för att odla mat till djuren (en stor del av jordens odlingsbara mark används till att odla mat till köttdjur). Vi behöver inte heller förgifta miljön eftersom bete som växer på dessa marker växer helt naturligt och är så klart ekologiskt utan utsläpp av konstgödsel och gifter. Exempel som ges är ängsmark och annan vildmark såsom den amerikanska prärien. Dessa marker kan inte användas till att odla mat på men de är bra betesmarker. Win Win säger många.

Jag håller dock inte med.

För mig handlar inte ”miljövänlighet” om att enbart ta bort gifter och dra ner på CO2-utsläppen och andra giftiga gaser. För mig handlar det om att bevara den lilla orörda natur vi har kvar, jag har även en önskan att vi tar tillbaka den exploaterade mark som har tagits i bruk av människans överkonsumtion och restaurera det och göra det till nationalparker, återställa vildmarker.

Om vi skulle använda prärien och andra vildmarker som inte går att odla på till att hålla våra köttdjur i bete kommer detta resultera i en exploatering. Det naturliga kretsloppet som råder där kommer inte att kunna fortgå. Jag vill att mina barn och barnbarn ska kunna ta del av den orörda vildmarkerna, därför är jag för att människan ska ändra sin livsstil.

Det finns inte så mycket orörd mark kvar i världen idag. Om vi får mer vildmark genom att inte äta kött och mejeriprodukter 3 ggr/dag, 7 dagar/vecka tycker jag att det är ett litet pris att betala. Jag menar inte att alla ska bli veganer. Jag önskar bara att människan kunde dra ner på kött och mejerikonsumtionen. Äta veganskt 1-2 dagar/vecka. Försöka göra grytor och buljong (som man gjorde på 50-talet) istället för stora köttbitar på varje tallrik. Det finns jättegoda alternativ. Jag tror att om vi minskade vår köttkonsumtion så skulle mer räcka för alla och man skulle slippa exploaterbara jorden ännu mer och kanske att vi i framtiden kan restaurera delar av jorden som har gått till ineffektiv användning vid djurmat/matproduktion.

Det finns dock teorier om att i extremt torra redan exploaterade marker (bland annat i Nordafrika) så är betesdjur det bästa sättet att få marken att gro igen. Det är en intressant teori och jag kan köpa det. Vi kan kanske i framtiden flytta vår köttproduktion till dessa delar av världen, men detta innebär att vi fortfarande måste dra ner på vår köttkonsumtion. Det är så när det gäller allt som har med tillväxt att göra, trots att efterfrågan ökar så har vi bara en jord.

Här kan ni se föreläsningen om betande djur på torrmarker:

Comments (13) »